HOME / 병원소개 / 비급여항목

비급여항목

비급여항목

김은진 2023.09.21 16:16 조회 915
포토나 큐엑스맥스 + 미백/보습관리                        5회 55만원 /10회 99만원 (1회 15만원)
원데이 색소치료 (검버섯, 흑자, 점)                         30만원~
주근깨, 잡티, 검버섯  젠틀맥스프로/루비                  1회 20만원, 3회 50만원
편평사마귀/쥐젖                                               개수에 따라
보습물광 2cc + 크라이오셀/LDM                           1회 15만원 / 3회 40만원 / 5회 60만원
유수분밸런스 물광 2cc + 스킨보톡스 1회                 25만원
피부재생 리쥬란 2cc .                                         1회 30만원 / 3회 80만원
쥬베룩                                                            1회 35만원/ 3회 99만원
여드름관리 2회+ 브이빔 퍼펙타 1회                      . 25만원
여드름관리 5회 + 브이빔 퍼펙타 5회                      100만원
여드름관리 5회 + 네오빔 5회 + 브이빔 퍼펙타 5회    130만원
여드름압출  5회 + 네오빔 5회                              60만원
네오빔                                                           1회 13만원, 3회 35만원, 5회 50만원
얼굴 전체 프락셀                                              1회 20만원 / 3회 50만원 / 5회 80만원

젠틀맥스 제모
얼굴전체                                                         5회 50만원/10회 90만원

보톡스
이마, 미간, 눈가, 콧잔등, 자갈턱, 턱라인, 침샘, 입꼬리올리기              부위당 4만원 /제오민 9 만원
사각턱                                                                                5만원/ 제오민 15 만원
승모근, 종아리근육, 손바닥/겨드랑이 다한증                                  기본 100units 15만원~
슈링크 리프팅                                          300샷 24만원/400샷 32만원
손발톱무좀 핀포인트                                                              엄지5만원, 나머지 3만원 

여드름관리                           1회 7만원 / 3회 20만원 / 5회 30만원 (목압출 회당 2만원 별도)
아쿠아필관리(여드름/보습)        1회 9만원 / 3회 25만원 / 5회 40만원
바이탈이온토 미백관리             1회 6만원 / 5회 28만원 / 10회 50만원
LDM 리프팅/보습관리              1회 6만원 / 5회 28만원 / 10회 50만원
진단서 초진차트복사(진단명) 2만원, 진료확인서 3천원, 차트 복사 1천   
다음글 | 다음글이 없습니다.
이전글 | 이전글이 없습니다.